• Pozemek / Nemovitost
    V LUDGEŘOVICÍCH
    Krásné místo pro vaše nové bydlení...

Hledáte pozemky či nemovitosti k prodeji/pronájmu v Ludgeřovicích ? Zavítali jste na správné místo - zde se dozvíte vše potřebné...


Dětská hřiště

V obci je několik dětských hřišť, které splňují nejvyšší nároky bezpečnosti. Vaše ratolesti si mohou v klidu zadovádět :o)

Zdravotní středisko a ordinace

V centru obce je k dispozici zdravotní středisko se zubní ordinací, oční ordinací a všeobecným lékařem. Dále ordinace dětské lékařky a další ordinace - o zdraví je perfektně postaráno :o)

Kanalizace

Obec je odkanalizována. Veškeré splašky jsou odváděny do čističky v Ostravě. Dále je zde zajištěn pravidelný svoz plastů, popelnic a plánuje se řada dalších aktivit na pročištění obce.

Řada obecních slavností

Obec pořádá řadu slavností, plesů a dalších kulturních akcí nejen v sále Obecního domu, ale i na hřišti, chatě mysliveckého spolku Ostříž.

Volnočasové aktivity

V obci působí celá řada spolků - hasiči, šachisté, klub důchodců, ve škole je celá řada kroužků pro děti, které tak nebudou lumpačit nebo na mobilu zalezlé doma.

Moderní školy

Naše obec se pyšní jednou z nejlépe vybavených škol v našem regionu - moderní výuka napříkald pomocí iPadů, zdravá a chutná jídelna.

0
0
0
0

V krátkosti o obci

Obec leží na východním okraji Oderských vrchů mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků. Na jihozápadě katastru obce se rozkládá komplex Ludgeřovického lesa, na severovýchodě katastru obce navazuje na komplex Černého lesa. Na k obci přiléhajícím okraji Ludgeřovického lesa se rozkládá kaskáda pěti rybníků.

Čistý vzduch
100%
Dopravní obslužnost
90%
Kulturní vyžití
90%
Cyklostezky
70%
Houbaření a procházky
100%