Nové místo pro vaše moderní klidné spokojené bydlení...

Obec leží na východním okraji Oderských vrchů mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků. Na jihozápadě katastru obce se rozkládá komplex Ludgeřovického lesa, na severovýchodě katastru obce navazuje na komplex Černého lesa. Na k obci přiléhajícím okraji Ludgeřovického lesa se rozkládá kaskáda pěti rybníků.

Zastavěná část obce leží zejména podél Ludgeřovického potoka, na jihovýchodním konci bezprostředně navazuje na zástavbu místní části Petřkovice města Ostravy a obdobně na severozápadním konci navazuje na zástavbu obce Markvartovice. K obci patří i osada Vrablovec, jejíž zástavba bezprostředně navazuje na místní část Rovniny města Hlučína. Obec má více, než 4850 obyvatel, a 1500 domů s číslem popisným.

Dominantou obce je římskokatolický chrám sv. Mikuláše spolu s doprovodnými budovami fary a hospodářských staveb, vše postaveno v německém novogotickém slohu z červených ostře pálených cihel v roce 1907. Věž chrámu je 75 metrů vysoká.

V obci je pošta, dvě základní školy, pět mateřských školek, dvě soukromá zdravotní střediska, dětské ordinace, dvě větší prodejny potravin, pět restaurací, provozovny a sídla podnikatelských aktivit, poradenství a obchodu. Obec má velmi dobré spojení místní autobusovou dopravou s Ostravou. Obec má vodovod, je plně plynofikována, hustý automobilový provoz je sveden do obchvatové silnice. Obci zatím zejména chybí lépe vybavené společenské centrum. Na katastru obce jsou velké těžitelné zásoby kvalitních štěrkopísků a cihlářských hlín.


Dětská hřiště

V obci je několik dětských hřišť, které splňují nejvyšší nároky bezpečnosti. Vaše ratolesti si mohou v klidu zadovádět :o)

Zdravotní středisko a ordinace

V centru obce je k dispozici zdravotní středisko se zubní ordinací, oční ordinací a všeobecným lékařem. Dále ordinace dětské lékařky a další ordinace - o zdraví je perfektně postaráno :o)

Kanalizace

Obec je odkanalizována. Veškeré splašky jsou odváděny do čističky v Ostravě. Dále je zde zajištěn pravidelný svoz plastů, popelnic a plánuje se řada dalších aktivit na pročištění obce.

Řada obecních slavností

Obec pořádá řadu slavností, plesů a dalších kulturních akcí nejen v sále Obecního domu, ale i na hřišti, chatě mysliveckého spolku Ostříž.

Volnočasové aktivity

V obci působí celá řada spolků - hasiči, šachisté, klub důchodců, ve škole je celá řada kroužků pro děti, které tak nebudou lumpačit nebo na mobilu zalezlé doma.

Moderní školy

Naše obec se pyšní jednou z nejlépe vybavených škol v našem regionu - moderní výuka napříkald pomocí iPadů, zdravá a chutná jídelna.

0
0
0
0

Správce a autor stránek

Pavel Kramný Správce, autor Správce a autor těchto stránek. Facebook Twitter Linkedin